Betekenis van werken

Werk heeft voor iedereen een betekenis.

Voor de een is werk belangrijker dan voor de ander. Maar werk zorgt in ieder geval voor structuur in de dag/week. Het zorgt voor zekerheid, je weet dat je aan het einde van de maand je salaris ontvangt. Ook zijn er waarden en normen op het werk waar jij waarde aan hecht. Soms zorgt werk voor vriendschappen, dat je erbij hoort en voor geborgenheid. Werk zorgt ervoor dat je mee telt in de maatschappij.

Als je ziek wordt komt de betekenis van werk op losse schroeven te staan. Wie ben jij nu nog? Doe je nog mee aan de maatschappij?

Ook als je ziek bent is het belangrijk om structuur te hebben, een dagindeling, weten wat je gaat doen deze week.

Als je de diagnose kanker krijgt, start je eerst de medische molen op. Je behandeling start, voor de een is deze heftiger en langduriger dan voor de ander. Als je behandeling op het einde loopt is het tijd om weer langzaam aan het werk te gaan. Eerst een keer koffie drinken, dan langzaam aan re-integreren.

Het klinkt gek maar je gaat je dan weer wat meer mens voelen, je hoort er weer bij.